НастройкиПрофилПолезни линкове

Общи условия и Потребителско споразумение

Общи условия и Потребителско споразумение


Потребителско споразумение на Домаза

 

Добре дошли в портала за недвижими имоти Домаза!

1. Общи правила

„Домаза” ООД (наричан в последствие „Домаза”) Ви предлага на разположение своите услуги според условията, изложени в настоящото Потребителско споразумение (наричано впоследствие „Споразумение”, „ПС”). Споразумението може да бъде променяно от "Домаза" без никакви специални предупреждения. Действаща публикация на ПС винаги се намира на страницата www.domaza.bg/условия_за_ползване/.

Използването на услугите на Домаза се регулира с настоящото Споразумение, Общите условия на Домаза, както и индивидуалнии/или групови договори за отделни услуги.

Настоящото Споразумение и отношенията между Вас и Домаза, по повод ползване на услугите, е под юрисдикцията на Република България. В текста на настоящото Споразумение, ако не е указано друго, терминът „законодателство” се приема като законодателство на Република България.

С регистрация на сайта Домаза и използването на всякакви услуги на Домаза или използването на всяка функционална възможност, Вие изразявате своето безусловно съгласие с всички условия на настоящото Споразумение и се задължавате да ги спазвате или да прекратите използването на услугите на Домаза.

2. Описание на услугите

Домаза предлага на потребителите достъп до широк спектър рекламни услуги, включително средства за навигация, комуникация, персонализация на съдържанието, извършване на покупки и т. н. Всички съществуващи до този момент услуги, а и всяко тяхно развитие и/или добавяне на нови се явява предмет на настоящото ПС. Вие разбирате и се съгласявате с това, че всички услуги се предоставят „както са си” и Домаза не носи отговорност за каквито и да било забавяния, сривове, невярна или несвоевременна доставка, премахване или несъхранение на каквато и да било потребителска персонална информация. За да се възползвате от услугите на Домаза е необходимо да имате компютър, достъп до Интернет (WWW), регистрация на сайта ни и парола за достъп. Всички въпроси относно придобиване на права за достъп до Мрежата, закупуването и настройването на съответното оборудване и програми се решават от Вас самостоятелно и не попадат под действието на Споразумението.

2.1. Advanced DPanel е план, който Ви дава възможност да публикувате 50, 100, 500, 1000 или неограничен брой имоти. Допълнителни функционалности: подоферти на комплекс, статистика на публикуваните имоти, API-XML фийд, отделни профили на офиси и брокери, неограничен брой снимки и дължина на описанието, PDF презентация, Етажен план, Ценова листа и мн. др. Секции за публикуване: Недвижими имоти, Инвестиционни проекти, Бизнес и Ваканционни имоти.

2.2. Професионален сайт с безплатен хостинг и собствен домейн (www.mysite.com) или подсайт (www.mysite.domaza.com). Всяка публикувана обява в Домаза се появява автоматично и на сайта

2.3. Специални предложения:

  •     „Сребро“ – обявите имат приоритет в търсенето по зададена локация (държава/град) и се изобразяват с една звездичка, позиционирани веднага след имотите с план „Платина" и „Злато“.
  •     „Злато“ – обявите са на втори позиции след тези, които са с план „Платина“ и се показват с 2 звездички на първа страница или имат приоритетно позициониране в търсенето, ако главната страница е заета с обяви от план „Платина“.
  •     „Платина“ – обявите имат гарантирано показване на предни позиции на първа страница, имат ТОП позициониране в търсенето и са с 3 звездички. Този план може да има функцията на Банер и да препраща към сайта Ви.

2.4. Банер – рекламата се визуализира на всяка страница на конкретния локален сайт, в дясно на екрана, с възможни 5 рекламни позиции.

2.5.Право да публикувате авторски новини и пазарни анализи в секции "Новини", "Анализи" и "Полезно".

3. Вашите задължения при регистрация

За да се възползвате от услугите на Домаза, Вие се съгласявате да предоставите достоверна и пълна информация за себе си относно въпросите, съдържащи се във Формата за Регистрация, и поддържате съответната информация в актуалното й състояние. Ако предоставяте невярна информация или Домаза има сериозни основания да счита, че предоставената от Вас информация е непълна или недостоверна, Домаза има право да блокира или да премахне Вашата регистрация и да Ви откаже използване на своите услуги (или части от тях). Домаза остава в правото си, във всеки момент да изисква потвърждение на данните Ви, указани при регистрацията, и да поиска съответните за това документи. При непредоставяне на необходимите документи, по усмотрение на Домаза, това може да се сметне за предоставяне на недостоверна информация и да доведе до съответни последствия.

4. Вашата регистрация, парола и безопасност

При завършен процес на регистрация Вие ще можете да използвате избрания от Вас логин (уникално символично име на Вашата регистрация) и парола за достъп към персоналната част на услугите на Домаза. Вие носите отговорност за безопасността на Вашия логин и парола, а също така и за всичко, което бъде направено в Домаза под Вашите логин и парола. Домаза има право да забрани използването на определени логини. Вие се съгласявате с това, че сте задължени незабавно да уведомите Домаза при случай на неавторизиран (неразрешен от Вас) достъп с Вашите логин и парола и/или за друг тип нарушение на безопасността, също така и с това, че Вие самостоятелно осъществявате безопасно приключване на работа със своята парола (чрез бутон „Изход”) при завършване на всяка работна серия с услугите на Домаза и осигурявате конфиденциалност на своята парола за достъп до услугите Домаза. Домаза не отговаря за възможна загуба или повреда на данните, която може да възникне поради нарушение от Ваша страна на тази част от ПС.

5. Поведение на регистриран потребител

Вие разбирате и приемате това, че за цялата информация, данни, текст, програми, музика, звуци, снимки, графики, видео, съобщения и други материали (съдържание), публикувани за общ достъп или предадени в частен ред, е отговорно това лице, което е публикувало това съдържание. Това означава, че Вие, а не Домаза, отговаряте неограничено за цялото съдържание, което Вие зареждате, изпращате или предавате или по някакъв друг начин правите достъпно с помощта на Домаза. Домаза не контролира съдържанието, предавано чрез неговите услуги и следователно не гарантира точността, пълнотата или качеството на това съдържание. Вие разбирате, че използвайки Домаза можете да видите съдържание, което е оскърбително, недостойно или спорно. При никакви обстоятелства Домаза не носи отговорност за съдържание, създадено от потребителите на неговите услуги.

Вие се съгласявате да не използвате услугите на Домаза за:

а. зареждане,изпращане, предаване или други способи за публикация на съдържание, което се явява незаконно, вредно, заплашително, съдържащо клевети, оскърбява нравствеността, нарушава авторските права, пропагандира ненавист и/или дискриминация на хора от различни раси, етнос, пол, религия, социални признаци, съдържащо обиди по адрес на конкретни лица или организациии други;

б. нарушение на правата на непълнолетни лица и/или причиняване на вреда или друг вид неудобства,независимо в каква форма;

в. нарушаване на правата на малцинстватаи други;

г. да не се представяте за друг човек или представител на организация и/или общество без достатъчни права за това, в това число и за сътрудници на Домаза, за модератори на форумите, за собственици на сайта, а също така и всяване на заблуда относно свойствата и характеристиките на каквито и да било субекти или обектии други;

д. зареждане,изпращане, предаване или други способи за публикация на съдържание, което нямате право да осъществявате по законодателствотона РБ или посредством каквито и да било други договорни отношения.

е. качване, изпращане, предаване или всеки друг начин на публикуване на информация, който касае патент, търговска марка, фирмена тайна, копирайт или прочие права за собственост и/или авторски права на трета страна и други;

ж. качване, изпращане, предаване или всеки друг начин, освен ако не е разрешен изрично, за публикуване на рекламна информация, спам (включително в търсене), списъци на чужди адреси на електронна поща, схеми „пирамиди“, маркетинг на много равнища (мрежов маркетинг), (MLM), системи за получаване на пари през интернет и е-мeйл бизнес, “писма на щастието”, а също и за участие в такива мероприятия (изпращане на несъгласувани писма с препратки на предоставените от Домаза услуги, включително пощенски адреси, сайтове, отметки и т. н., може да се счита за участие в забранените с този пункт мероприятия, даже ако изпращането се е случвало без непосредственото използване на пощенските сървъри на Домаза) и други;

з. изтегляне, изпращане, прехвърляне или всякакъв друг метод на публикуване на материали, които съдържат вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да нарушават, унищожават или ограничават функционалността на компютъра или телекомуникационното оборудване, или програми за осъществяване на неправомерен достъп, а така също серийни номера на търговски програмни продукти и програми за тяхното генериране, логини, пароли и други средства за получаване на неразрешен достъп до платените ресурси в Интернет, както и на поставянето на връзки към горепосочената информация и други;

и. нарушение на местното, българското и европейско законодателство и международното право;

й. събиране и съхраняване на лични данни на други лица;

к. причиняване на неизправност и/или други повреди на сайта Домаза;

л. използването на всякакви форми и начини на незаконно представяне за други лица в мрежата;

м. публикуване на връзки към ресурси в мрежата, чието съдържание противоречи на законодателството на РБ, местното, европейско и международно право;

н. насърчаване, подбуждане, подпомагане  към действия и/или бездействия за нарушаване на ограниченията и забраните, установени в Споразумението и други.

Вие приемате, че Домаза няма задължение да преглежда съдържанието на всичко преди публикуване, и Домаза има право (но не задължението) по свое усмотрение да откаже да публикува или да премахне всяко съдържание, което е достъпно чрез услуга Домаза. Вие се съгласявате, че трябва да се оценяват всички рискове, свързани с използването на съдържание, включително оценка на надеждността, пълнотата или ползата от такова съдържание. Разбирате, че технологията на услугите може да изисква предаването на Вашето съдържание на компютърна мрежа, както и промените му за съответстващите технически изисквания.

6. Право за използване на регистрацията в Домаза

Вие приемате и се съгласявате да не възпроизвеждате, да не повтаряте или копирате, да не продавате или препродавате, а също така и да не използвате за някакви други комерсиални цели някакви части от услугата-Домаза, използване на услугата или достъпа до нея, освен в тези случаи, когато имате разрешение от Домаза. Регистрирайки се на Домаза, Вие получавате непрехвърляемо право да използвате своята регистрация (логин и парола) за достъп до услугата-Домаза. Вие нямате право да предавате Вашата регистрация (логин и парола) на трето лице, а също така нямате право да я получавате от трето лице, освен ако нямате съгласието на Домаза. Домаза не носи никаква отговорност за никакви договорености между Вас и трети лица.

7. Ако използвате услугите на Домаза за хостинг на ваша информация (страници, препратки и т. н.), то Вие също се съгласявате със следните условия:

7.1. Домаза си запазва правото да вземе и да остави под свое управление всеки субдомейн, включващ се в домейна, управляван от Домаза. Домаза има право по своя преценка и без предварително предупреждение да използва правата на „домейн от по-висш клас„ в отношенията си с всички субдомейни и в такъв случай, Вие ще бъдете длъжни на предадете вашия субдомейн под управлението на Домаза.

7.2. Домаза си запазва правото да публикува на Вашата уеб-страница рекламна информация или всякаква друга информация за публично разпространение, но без да вреди на съдържанието на Вашата уеб-страница. Формата, начинът и обемът на тази информация могат да бъдат изменяни от Домаза от време на време.

7.3. При използване на услугата за безплатен сайт се забранява:

а. Използване на уеб-страници единствено в качеството им на препратки към други страници;

б. препращане или разпространяване на материали за рекламни цели или за разпространение на информация в случай, че нямате законно право;

в. създаване или публикуване на скрити страници, образи или файлове, достъпът до които е невъзможен от други страници на нашия сайт;

г. публикуване или пропаганда на порнография или детска еротика, а също и реклама на интимни услуги;

д. публично публикуване и/или предаване на информация от незаконен характер, включително материали, подпомагащи разпалването на национална омраза, подстрекаващи към насилие над лице или група от хора, или към нехуманно отношение към животни; призоваващи към извършване на нелегална дейност, включително разясняващи начина на използване на взривни вещества и друго оръжие и т. н.;

е. ограничение - с помощта на парола или по друг начин - достъпа до уеб-страници и други файлове, публикувани на сайта, включително използване на архиви с пароли;

ж. нарушение на нормалния ред в Мрежата, включително използване на настройки, затрудняващи обмена на информация в реално време, в това число „превъртания„ на екрана със скорост, несъответстваща на обикновените възможности на потребителите да въвеждат информация, отваряне на допълнителни браузъри и т. н.

з. публикуване на файлове и архиви, надвишаващи по обем 5 мегабайта (при това многотомният архив се счита за един файл);

и. нарушаване на външния вид или операционните възможности на всички елементи, които Домаза вкарва на уеб-страницата, включително панели за управление, фонови изображения, логограми и рекламни банери, при това, ако стандартният банер, който автоматично се публикува на Вашата страница от Домаза не се вижда или не се вижда напълно поради някакви особености на кода на Вашата страница, то Вие сте длъжни да измените кода на Вашата страница, за да осигурите нормално изображение на този банер, или ръчно да поставите на страницата кода на банера, предоставен от Домаза за статистическо публикуване като алтернатива на стандартния банер (виж по-подробно);

й. публикуването на Вашия сайт на обекти на интелектуалната собственост, за които са оформени интелектуални права, ако нямате право да публикувате указаните обекти на интелектуалната собственост за публичен достъп и други.

8. Общи положения за използване и съхранение

Вие се съгласявате, че Домаза може да налага ограничения в използването на услугите, включително: срок на запазване на съобщенията в пощата и всякакво друго съдържание, максимално количество на съобщенията, които могат да бъдат изпратени или получени от един регистриран потребител, максималния размер на съобщението или дисковото пространство, максималното количество обръщения в услугите за указан период от време и т. н. Домаза може да забрани автоматичното обръщение към своите услуги, а също и да прекрати приемането на всякаква информация, която се е създала автоматично (например спам). Домаза по свое усмотрение може да престане да поддържа връзка с мрежи, нарушаващи принципите на взаимодействие.

Администрацията на Домаза може да изпраща на своите потребители информационни съoбщения. Домаза не носи отговорност за никакво закъсняване, срив, невярна или несвоевременна доставка, изтриване или несъхранение на лична информация на потребител. Вие се съгласявате с това, че Домаза си запазва правото да изтрие потребители, които не са използвали достъпа си в течение на дълъг период от време. Вие също така признавате, че Домаза може да промени правилата и ограниченията във всеки момент с или без предварително уведомяване.

9. Прекратяване на регистрацията

9.1. Вие приемате, че Домаза си запазва правото да блокира или изтрие Вашия акаунт или да прекрати Вашата сметка за всички услуги и изтрие всяко съдържание без предизвестие или причина, включително при нарушение на ПС и/или Общите условия или при използването на услугата, по-специално:

а. Вашата електронна поща ще бъде изтрита, ако не я използвате повече от 4 месеца;

б. Приемането на поща на Вашия електронен адрес в пощата на Домаза ще бъде блокиран, ако не го използвате повече от 1,5 месеца;

в. Вашият сайт на услугата mysite.domaza.bg, а заедно с него и на допълнителни услуги (форум и др), ще бъдат изтрити, ако в продължение на 4 месеца на сайта е нямало нито едно посещение и нито веднъж не се е обновявало съдържанието;

г. Вашите записи в каталога Домаза ще бъдат изтрити, ако Вие не ги използвате повече от 12 месеца.

9.2. Вие имате право във всеки момент да премахнете своята регистрация от всички услуги на Домаза или да прекратите нейното действие по отношение някои от тях, възползващи се от съответните функции във Вашия личен раздел. За целта е необходимо да изпратите писмено заявление по електронен или пощенски адрес на Домаза.

9.3. Премахването на регистрацията се осъществява в следния ред:

а. регистрацията ще бъде блокирана за период от един месец, през който съдържанието и данните на потребителя не се отстраняват, но Вие или други потребители нямате достъп до тях;

б. ако в рамките на този едномесечен период вашият акаунт е възстановен, ще имате отново достъп до указаните данни, съществували към момента на блокиране (с изключение на съдържание, което нарушава условията на настоящото споразумение или други документи, свързани с услугата);

в. ако през този месец, не бъде възстановен вашия акаунт, се изтрива цялото съдържание и неговата история, и логинът ще бъде достъпен за използване от други потребители;

г. от този момент нататък всяка информация, отнасяща се към акаунта, както и достъп до услугите на Домаза с помощта му, са невъзможни.

9.4. Посочената в точка 9.3. процедура се прилага и за прекратяване на регистрации по отношение на всяка услуга на Домаза, с тази разлика, че при блокиране или прекратяване на достъпа до една услуга, останалите услуги, използвани от вас, и информацията, публикувана от вас с помощта на този акаунт остават достъпни.

9.5. Домаза може по всяко време да прекрати някоя от предлаганите услуги, с или без предупреждение. Домаза в този случай не носи отговорност за всяко прекратяване на достъпа до своите услуги.

10. Препратки

Услугите на Домаза могат да съдържат препратки към други ресурси. Вие признавате и се съгласявате с това, че Домаза не носи никаква отговорност за достъпността на тези ресурси и за тяхното съдържание, също така и за каквито и да е последствия, свързани с използваните ресурси.

11. Права на собственост на Домаза

Вие приемате и се съгласявате с това, че услугите на Домаза и всички необходими програми, свързани с тях, съдържат конфиденциална информация, която е защитена от законите за интелектуалната собственост и прочие български и международни закони, а съдържанието, представено от Вас в процеса на използване на услуги е защитено от авторски права, търговски марки, патенти и прочие съответстващи закони. Освен случаите, специално уговорени от Домаза или от неговите рекламодатели, Вие се съгласявате да не модифицирате, не продавате, не разпространявате това съдържание и програма, като цяло или на части.

Домаза Ви предоставя лично неизключително и непрехвърляемо право да използвате програмно обезпечение, предоставено в Услугите на един компютър, при условие, че нито Вие самите, нито които и да е други лица при съдействие от Ваша страна няма да: копират или изменят програмното обезпечение; да създават програми, производни от програмното обезпечение, да проникват в програмното обезпечение с цел получаване на кодовете на програмата; да осъществяват продажба, отстъпки, отдаване под наем, прехвърляне на трети лица в каквато и да е форма на права по отношение програмното обезпечение на услуги, предоставени Ви по ПС, също така модифициране на услуги, в това число с цел получаване неоторизиран достъп до тях.

12. Новини и анализи

Ако публикувате материал на този сайт, собственост на Домаза ООД, Вие давате изключително, безвъзмездно, непрекъснато, безвъзвратно и пълно право на Домаза ООД да използва, копира, променя, пригодява, публикува, превежда, създава производни материали, разпространява, копира и показва публикуваната информация навсякъде по света, под всякаква форма, медия и технология известна към настоящия момент или създадена в последствие.

Вие давате на Домаза ООД правото да използва името, което сте предоставили във връзка с публикуваното съдържание. Вие гарантирате, че притежавате всички права върху материала, който представяте; че информацията, която сте публикували е вярна и точна; че използването на материала Ви не нарушава тези Правила за ползване и няма да причини вреда на нито едно физическо или юридическо лице; че ще обезщетите Домаза ООД и нейните директори, служители, представители и правоприемници за всички предявени претенции, произтичащи от предоставения от Вас материал. Домаза ООД и нейните директори, служители, представители и правоприемници не носят никаква отговорност за материалите, предоставени от Вас или трето лице.

13. Освобождаване от гаранция

Вие разбирате и се съгласявате с това, че :

а. Използвате услугите на Домаза на Ваш собствен риск. Услугите се предоставят „както са си”. Домаза не поема никаква отговорност, включително и за целите, за които потребителят използва услугите;

б. Домаза не гарантира, че: услугите ще съответстват на Вашите изисквания; услугите ще се предоставят непрекъснато, бързо, надеждно и без грешки; резултатите, които могат да бъдат получени с използването на служби, ще бъдат точни и надеждни; качеството, на който и да е продукт, услуга, информация и пр., получено с използването на служби ще съответства на Вашите очаквания; всички грешки в програмите ще бъдат поправени;

в. Всички материали, които получавате с използването на услугите на Домаза, можете да използвате на свой собствен риск. На Вас се възлага отговорност за всякакъв вид вреда, която може да бъде нанесена на Вашия компютър и на Вашите данни в резултат на зареждане на тези материали;

г. Домаза не носи отговорност на каквито и да е преки или непреки загуби, в резултат на използването или невъзможността да използва услуги; несанкционирания достъп до Вашите комуникации; заявления или поведение, на което и да е трето лице в услугите.

д. Всички платени от потребителя суми за закупуването на рекламни услуги се използват спрямо обявеното предназначение на рекламните услуги в настоящото потребителско споразумение. В случай, че откажете използването на вече закупени рекламни услуги, Домаза не дължи възтановяване на сумите по тях.

14. Обща информация

ПС се явява юридически задължаващ договор между Вас и Домаза и регламентира използваните от Вас услуги на Домаза. Други договори, сключени от Вас, също могат да наложат допълнителни задължения, свързани с използването на други услуги, също така съдържанието и програмното обезпечение, принадлежащо на трети лица.

Вие и Домаза се съгласявате с това, че всички възможни спорове във връзка с ПС ще се решават съгласно нормите на българското законодателство. Предвид безвъзмездността на услугите, които се извършват в рамките на ПС, нормите на защита на правата на потребителите не могат да бъдат приложени. В случай, че на ПС се придаде възмезден характер, в него ще бъдат внесени съответстващите изменения с цел спазване на указаните норми.

Нищо в ПС не може да се разбира като установяване между Вас и Домаза на агентски отношения, партньорство, отношения по съвместна дейност, отношения на заетост или каквито и да е други отношения, пряко непредвидени в ПС.

Признаването от Съда на каквито и да е положения на ПС за недействителни или неподлежащи на принудително изпълнение не влече недействителност или неизпълнимост на другите положения на Споразумението.

Бездействието от страна на Домаза, в случай на нарушения на положенията на ПС от Ваша страна или от страна на други ползватели, не лишават Домаза от правото да предприеме съответстващите действия в защита на своите интереси на по-късен етап, също така не означава отказа на Домаза от своите права, в случай на извършване на подобни или сходни нарушения в бъдеще.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОМАЗА

1. Предмет на Общите условия

1.1. Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни материали в domaza.bg и представляват договор между „ДОМАЗА” ООД и  Рекламодателя или са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

1.2. Изменение на Общите условия. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „ДОМАЗА” ООД. При извършване на промени в настоящите Общи условия, същите се публикуват в web site www.domaza.bg и влизат в сила в момента на публикуването им, като Рекламодателите се считат за незабавно уведомени.

2. Стандартни изисквания

2.1. Не се излъчват рекламни материали, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, нарушаващи чужди права на интелектуална собственост. „ДОМАЗА” ООД  си запазва правото да откаже приемане за излъчване на рекламни форми, които противоречат на фирмената му политика.

2.2. „ДОМАЗА” ООД може да изиска да одобри рекламните материали преди публикуването им на сайта. Обект на проверката са техническите изисквания на рекламата. „ДОМАЗА” ООД си запазва правото да откаже да излъчи дадена заявка и/или реклама, като представи доводите си на Рекламодателя.

2.3. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Рекламодателите. Счита се, че клиентите са приели Общите условия с изпращането на искане до „ДОМАЗА” ООД в писмен вид, по e-mail или факс и/или регистрация в www.domaza.bg за излъчване на реклама и/или при подписване на договор за предоставяне на рекламни услуги от страна на „ДОМАЗА“ ООД. С подаването на информация, с която да участва в списанието или в портала, Рекламодателят се съгласява с общите условия, както и с публичнодостъпността на информацията, подадена от него.

2.4. Рекламните позиции могат да бъдат предлагани на повече от един клиент. Те се считат за ангажирани за клиента само след авансово заплащане изцяло или отчасти на дължимите суми по Тарифата на „ДОМАЗА” ООД.

3. Изисквания към съдържанието на рекламата

3.1. Не се допуска публикуване на рекламни материали с подвеждащо съдържание.

3.2. Не се допуска рекламните материали да съдържат графики, които симулират интерактивност (падащи менюта, полета за търсене и др.), без такава функционалност реално да съществува.

3.3. Не се допуска публикация/и с неморален характер, съдържащинепристойни думи, нападки срещу конкретни физически или юридически лица, текстът уронва авторитета и престижа на дадена личност, група от хора, или е обект на дискриминационна критика. Горепосоченото се отнася и за линкове, водещи към такива уеб сайтове.

3.4. Не се допускат публикации и/или поставянето на рекламни материали и текстове, които:

· противоречат на закона и моралните норми;

· не съдържат точно описание на предлаганата услуга, стока;

· съдържат неточна или подвеждаща информация за намаления; промоции, оферти или услуги;
· са с нецензурно, обидно или дискриминационно съдържание;

· са с окултен характер – ясновидство, гадателство, астрология;

· съдържат политически възгледи с цел агитация и други.

4. Предоставяне и приемане на рекламни материали и форми.

Всички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка за годност от техническо лице.  

„ДОМАЗА” ООД си запазва правото да отложи кампанията, ако рекламните форми не отговарят на посочените тук изисквания.

4.1. Стандартни, готови рекламни материали се подават 5 дни преди излъчването им на www.domaza.bg.

4.2. Нестандартни, готови рекламни материали се приемат не по-късно от 7 работни дни преди излъчването им в www.domaza.bg за тестване и одобрение.

5.  Цени и условия за плащане

5.1. Рекламните материали и форми се излъчват по възлагане на Рекламодател  срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащата Тарифа за реклама на  „ДОМАЗА” ООД.

5.2. Актуализация на цените за реклама се прави  всяко тримесечие на база рейтинга на сайта.

5.3. Рекламодателят плаща авансово сумата по всяка отделна поръчка преди датата на първото излъчване.

5.4. Домаза си запазва правото да предлага индивидуални условия за участие на Рекламодателя.

5.5. На www.domaza.bg всички посочени цени са с включен ДДС.

6. Права и задължения на страните

6.1. „ДОМАЗА” ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

6.2. „ДОМАЗА” ООД предоставя на Рекламодателя достъп до онлайн статистика за броя на импресиите и кликовете, както и друга статистическа информация за съответната рекламна кампания. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола за достъп, които www.domaza.bg предоставя на Рекламодателя.

6.3. „ДОМАЗА” ООД си запазва правото да отложи излъчването на рекламата при неспазване на посочените тук условия. 

6.4. Рекламодателят се съгласява да се придържа към условията, определени от  „ДОМАЗА” ООД във връзка с изискванията по отношение на рекламните материали и форми, технологичните срокове за работа на www.domaza.bg. При неспазване  на Общите условия от страна на Рекламодателя, „ДОМАЗА” ООД има право незабавно да спре излъчването на съответния рекламен материал.

6.5. При ползване на сайта, Рекламодателят е длъжен да спазва действащите нормативни актове и правилата за етично поведение в Интернет пространството.

6.6. На Рекламодателя се забранява да извършва действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта, в това число намеса в сървъра или мрежата.

6.7. На Рекламодателя се забранява да ползва, възпроизвежда, променя или извършва други нарушения по отношение на всяка част или по цялостното съдържание на сайта.

6.8. На Рекламодателя се забранява да предоставя своето потребителско име и парола на други лица.

7. Отговорност. Ограничаване на отговорността

7.1. „ДОМАЗА” ООД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя, излъчвана съгласно настоящите Общи условия.

7.2. „ДОМАЗА” ООД не носи отговорност за не предоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа, при хостинга, при предоставянето на услуги извън контрола на „ДОМАЗА” ООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.

7.3.  „ДОМАЗА” ООД не носи отговорност при излъчени рекламни материали, които се възприемат като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, нарушаващи чужди права на интелектуална собственост и други. 

7.4. Клиентът гарантира, че всички изпратени от него към уеб сайт www.domaza.bg и „ДОМАЗА” ООД заявки за реклама, отговарят на изискванията на българското законодателство, както и че: притежава в достатъчен обем авторските права, сродните на авторските права и/или други имуществени и неимуществени права върху предадените за публикуване рекламни материали; че са налице всички изискуеми разрешения, съгласия, одобрения, лицензи и други подобни, които са, или биха били необходими за рекламирането на продукта/услугата, предмет на заявката за реклама. Клиентът дава изричното си предварително съгласие на "Домаза" ООД да започне незабавно от момента на сключване на договора /заявката за реклама/ изпълнение на поръчката и потвърждава, че е информиран от "Домаза" ООД, че ще загуби правото си на отказ от договора.
В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни и спрямо www.domaza.bg и „ДОМАЗА” ООД бъдат предявени претенции от трети лица във връзка с изпълнението на съответната заявка за реклама, или му бъдат наложени санкции от държавни органи, клиентът се задължава незабавно да възстанови и/или обезщети domaza.bg и „ДОМАЗА” ООД за така наложените му санкции или предявени към него претенции, без значение дали клиентът е страна или не по тези претенции или производства по налагане на санкции.

7.5. Екипът на www.domaza.bg и „ДОМАЗА” ООД не носи отговорност за текста, съдържанието и достоверността на информацията, публикувана от потребител в сайта.

Отговорността за текста, съдържанието и достоверността на публикуваните обяви е изцяло на Рекламодателя. При установени нарушения, публикацията ще бъде изтрита и рекламодателят се съгласява, че няма претенции за връщане на заплатената цена или за други обезщетения.

7.6. Рекламодателят отговаря за вреди и санкции, причинени на www.domaza.bg и „ДОМАЗА” ООД, които са  последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

7.7. Рекламодателят дължи на www.domaza.bg и на „ДОМАЗА” ООД обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно българското законодателство.

7.8. „ДОМАЗА” ООД и www.domaza.bg не носят отговорност за нарушаване на авторски и сродни права, касаещи рекламни форми подадени от Рекламодателя. „ДОМАЗА” ООД и domaza.bg не носят отговорност за действията на своите потребители, провокирани от излъчените от www.domaza.bg реклами.

7.9. „ДОМАЗА” ООД и www.domaza.bg не носят отговорност пред Рекламодателя при предоставяне от негова страна на потребителското име и парола на трети лица.

8. Неустойки

При прекратяване на вече стартирала кампания Рекламодателят освен дължимата сума заплаща и неустойка в размер на 20% от брутната сума на заявката.

При намаляване бюджета на предварително одобрена заявка на вече стартирала кампания Рекламодателят дължи неустойка в размер на 20% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.

При отказ на рекламна кампания в срок до 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания.

При намаляване на бюджета на предварително одобрена заявка в срок от 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания.

9. Съгласие на Рекламодателя

Счита се, че Рекламодателят приема и се съгласява да спазва настоящите общи условия при направена регистрация от негова страна в www.domaza.bg или с подписването на договор с ДОМАЗА ООД.

Нищожността на някоя от клаузите на настоящите общи условия не води до нищожност на общите условия като цяло, като нищожната разпоредба се замества по право от разпоредбите на българското законодателство.